Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Inhoudelijke sessies Veerhaven Ochten

Web Redacteur June 15, 2020 329 keer bekeken 0 comments

De samenwerkende organisaties, die zich bezig houden met de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten, willen u graag bijpraten over de plannen. Vanwege COVID-19 gaat dat nu net even anders dan u gewend bent. Daarom staat er een presentatie klaar op www.waalweelde.nl. Van daaruit kunt u doorklikken naar Veerhaven Ochten.

Als u na het bekijken van de presentatie nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u zich tot en met 21 juni aanmelden voor een van de inhoudelijke sessies. Tijdens deze digitale sessies gaan we in op het ontwerp, planning, procedure en de private doorontwikkeling. Daarnaast beantwoorden we uw vragen. Voor elk onderwerp is een half uur gereserveerd.  U kunt ervoor kiezen om de hele sessie bij te wonen, maar u kunt ook per onderwerp aansluiten.

U kunt kiezen uit 2 momenten:

Op dit moment maken we nog geen definitieve keuze over de plannen. Door middel van dit informatiemoment heeft u de mogelijkheid om een laatste keer input te geven op de plannen voor het gebied, voordat de voorkeursvariant wordt vastgesteld. Uiteindelijk wordt hier in oktober 2020 een bestuurlijke beslissing over genomen. Hierna zetten we het participatieproces verder voort en zijn er bij de uitwerking van de voorkeursvariant naar een definitief plan weer momenten komen waarop u uw input kunt geven.

Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat werken samen om de Waal en haar oevers veiliger, natuurlijker en duurzaam te maken. Dit gaat samen met een economisch sterker, mooier en beleefbaar gebied.

Mocht u nog andere vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met het provincieloket, provincieloket@gelderland.nl, telefoonnummer 026-3599999. Als het u niet lukt om aan te sluiten bij een van de sessies, neem dan contact met ons op via bovenstaand mailadres of telefoonnummer. Dan zoeken we samen naar een andere manier om u bij te praten.

 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings