Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Inloopbijeenkomsten en presentatie op 6 en 12 februari

Web Redacteur 03-02-2020 762 keer bekeken 0 reacties

Inzage schetsontwerpen dijkversterking in Neder-Betuwe

Waterschap Rivierenland heeft de afgelopen tijd verder gewerkt aan dijkversterking Neder-Betuwe. De schetsontwerpen voor de gehele dijk zijn nu gereed. Daarom houdt het waterschap voor het dijktracé nabij Ochten de volgende inloopbijeenkomsten:

 • Over de dijk bij Ochten op donderdag 6 februari 2020 van 18:00 tot 21:00 uur in dorpshuis Ochten aan Dokter M. van Drielplein 2 met om 19:00 uur een presentatie in de grote zaal over de dijkaanpak bij Ochten. Deze presentatie maakt duidelijk hoe bij Ochten tot een voorkeursalternatief is gekomen.

 • Over de dijk vanaf IJzendoorn tot Ochten op woensdag 12 februari 2020 van 18:00 tot 20:00 uur in dorpshuis Ons Tehuis in IJzendoorn aan de J.R. Zeemanstraat 12a.

  Omdat het dijkproject van het waterschap ook de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten raakt zijn tijdens de bijeenkomst ook medewerkers van de provincie aanwezig  voor vragen en uitleg over de gebiedsontwikkeling.

  Het gebied rondom de oude Veerhaven bij Ochten wordt opnieuw ingericht.

  Gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het landschap, recreatie en de natuur. Momenteel lopen er diverse onderzoeken, waaronder een onderzoek naar de milieueffecten, waar een voorkeursvariant uit komt. Het project is een samenwerking tussen provincie Gelderland,  Waterschap Rivierenland, gemeente Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat.

  Klik hier voor de posterpresentatie.

   

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen