Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Nieuwe stap in gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten

Web Redacteur 20-12-2019 909 keer bekeken 0 reacties

De ontwikkeling van het gebied rond de Veerhaven Ochten langs de Waal is een stapje dichterbij gekomen. Op 17 december 2019 hebben Gedeputeerde Staten (GS) namelijk de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die van 13 juni tot en met 24 juli 2019 ter inzage lag, vastgesteld.

De NRD is de eerste stap in de procedure van de milieueffectrapportage en geeft meer informatie over de start van het project, de werkwijze die in het project wordt gevolgd en de milieueffecten die daarbij worden onderzocht.

De volgende stap bij de gebiedsontwikkeling van Veerhaven Ochten is het opstellen van het Milieueffectrapport (MER) en het kiezen van een voorkeursvariant. Om uw mening bij de besluitvorming te betrekken wordt in de loop van 2020 een bijeenkomst georganiseerd.

De gekozen voorkeursvariant wordt vervolgens uitgewerkt in de planuitwerkingsfase. Zodra het MER en het ontwerp inpassingsplan gereed zijn, worden deze ter inzage gelegd. Na inspraak en advisering wordt het definitieve plan opgesteld dat wordt vastgesteld door de provincie.

Klik hier voor de Oplegnotitie en advies Commissie MER
Klik hier voor de Reactienota NRD Veerhaven Ochten

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen