Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Werkzaamheden laagdynamische deel afgerond

Web redacteur 12-06-2015 2951 keer bekeken 0 reacties

Binnen het programma WaalWeelde is Oosterhoutse Waarden één van de drie projecten die niet door de provincie zelf wordt getrokken, maar met provinciale middelen wordt gesubsidieerd. De herinrichting is voor een deel klaar.

De Oosterhoutse Waarden vormen het uiterwaardengebied tussen de Waaldijk in Oosterhout en de Waal, ten westen van het plangebied Ruimte voor de Waal. Het gebied is een belangrijke schakel tussen verschillende natuurgebieden langs de rivier. In 2015 werden de Oosterhoutse Waarden opnieuw ingericht ten bate van natuurontwikkeling.

Waterrijk landschap


Ter hoogte van Oosterhout werd in het verlengde van de nevengeul een deel van de uiterwaard uitgegraven. Hiermee ontstaat een waterrijk landschap als overgang van de nevengeul naar de Waal. Ook wordt het buitendijkse grasland ingericht met wandelpaden, zodat het gebied beter toegankelijk wordt. De herinrichting vindt plaats in goed overleg met de gemeente Overbetuwe.

Laatste werkzaamheden vanaf het water

In juni 2014 werd de uitvoering van het inrichtingsplan Oosterhoutse Waarden door de gemeente Nijmegen gegund aan GMG (onderdeel van K3/Delta). Na de voorbereidingen in het najaar en winterperiode is de aannemer in voorjaar 2015 daadwerkelijk begonnen met het werk. Eind 2015 zijn de herinrichtingswerkzaamheden in het laagdynamische deel afgerond, wat rest is de aanleg van natuuroevers in de plassen, het hoogdynamisch deel. Deze werkzaamheden zullen nog voortduren tot 2023. Deze laatste werkzaamheden vinden helemaal vanaf het water plaats.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen