Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Volgende stap richting uitvoering FluviaTiel

Arja Dijkhout November 18, 2016 1914 keer bekeken 0 comments

Op weg naar de uitvoering van het project FluviaTiel is een volgende stap gezet. Het college van gemeente Tiel heeft besloten de opdracht voor de realisatie te verlenen aan combinatie Wetering / Vissers Ploegmakers / F.P.H. Ploegmakers.

Op vrijdag 18 november 2016 ondertekende wethouder Corry van Rhee-Oud Ammerveld de basisovereenkomst hiervoor.

In het project FluviaTiel wordt een zogenaamde klimaatdijk aangelegd. Deze dijk biedt voor zeer lange tijd bescherming tegen hoog water én is ook één van de maatregelen om de wateroverlast in Tiel –Oost terug te dringen. Een dijk die de gemeente Tiel nog meer klimaatbestendig maakt en bijdraagt aan een droger en mooier Tiel-Oost.

Waterveiligheid en natuurontwikkeling

FluviaTiel betreft de herinrichting van het gebied tussen de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en het centrum. De maatregelen vergroten de bescherming tegen overstroming, verminderen kwelwater en piping (het wegspoelen van grond onder de dijk). De bestaande dijk wordt verhoogd en verbreed. Ook een deel van het Vijverterrein wordt opgehoogd. Door de verhoging en verbreding ontstaat de mogelijkheid om binnendijks woningen te bouwen. Onderdeel van FluviaTiel is ook dat in de Kleine Willemspolder natuurontwikkeling plaatsvindt en er recreatiemogelijkheden komen.

Definitief ontwerp

De aannemerscombinatie gaat nu als eerste aan de slag met het maken van het definitief ontwerp. De verwachting is dat dit in december van dit jaar klaar is. Dan zal er ook een inloopavond worden georganiseerd voor belangstellenden. Op deze avond is niet alleen het ontwerp te bekijken, ook is er informatie over onder andere de planning van de uitvoering. Het definitief ontwerp is de basis voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.

FluviaTiel is een samenwerking van de gemeente met Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland (Waalweelde) en de rijksoverheid.

(Foto: Jan Bouwhuis)

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings