Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Concept ontwerp in najaar naar raden en PS

Monique Hennink 10-07-2014 1388 keer bekeken 0 reacties

Het concept ontwerp structuurvisie gaat naar verwachting dit najaar opnieuw naar de gemeenteraden en PS.

Op dit moment is de ontwerp-structuurvisie in voorbereiding. Het concept-ontwerp gaat naar verwachting dit najaar opnieuw naar de gemeenteraden en Provinciale Staten, omdat de vorige versie niet de volledige instemming had.

Dit betekent dat het ook tot het najaar duurt voordat indieners van een inspraakreactie een reactie kunnen ontvangen. Zij hebben hierover een brief gekregen.

Begin 2015 nemen de colleges van B&W en GS een besluit over de ontwerp-structuurvisie. Het ligt daarna ter inzage en er komen informatiebijeenkomsten. Iedereen kan een zienswijze indienen. Wanneer dit precies zal zijn is nog niet bekend. U leest hierover te zijner tijd meer op deze website en in de lokale kranten.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen