Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Honderd reacties op de Structuurvisie WaalWeelde West

Monique Hennink 10-12-2013 1266 keer bekeken 0 reacties

De gemeenten Lingewaal, Neerijnen, Zaltbommel en Maasdriel en de provincie Gelderland hebben de ruim honderd inspraakreacties op het voorontwerp van de Structuurvisie WaalWeelde West verwerkt. Zij buigen zich nu over de aanpassingen van het plan.

Eind december 2013 besluiten zij over de reactienota, waarin elke reactie wordt beantwoord en de ontwerp structuurvisie waarin de reacties zijn verwerkt.

Voorontwerp Structuurvisie WaalWeelde West
Het plan ‘Structuurvisie WaalWeelde West’ gaat over het (uiterwaarden-) gebied direct langs de Waal, vanaf Heerewaarden tot aan Slot Loevestein. De visie beantwoordt de vraag hoe we dit gebied ook op lange termijn veilig, mooi en economisch sterk kunnen houden. Tussen 13 en 24 oktober konden burgers op de voorontwerp structuurvisie reageren. Tijdens informatiebijeenkomsten in Herwijnen en Gameren konden geïnteresseerden, naar aanleiding van het voorontwerp, vragen stellen over de plannen voor het gebied WaalWeelde West. Daarnaast konden zij ter plekke een inspraakreactie indienen op het voorontwerp. Er zijn in totaal ongeveer 100 inspraakreacties ingediend.

Verdere procedure
De komende maanden worden de ontwerp structuurvisie WaalWeelde West en de reactienota naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraden van Lingewaal, Neerijnen, Zaltbommel en Maasdriel. Bij positieve bijsluitvorming door gemeenten ligt de ontwerp-structuurvisie WaalWeelde West naar verwachting in het voorjaar van 2014 zes weken ter inzage. In die periode kunnen opnieuw zienswijzen op het ontwerp worden ingediend.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen