Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Evaluatie MIRT Verkenning Hoogwatergeul Varik-Heesselt

Web Redacteur November 19, 2019 895 keer bekeken 0 comments

Van 2015 tot 2018 heeft de provincie Gelderland, samen met het ministerie van Infrastructuur en Mobiliteit, Waterschap Rivierenland en de gemeenten Neerijnen en Tiel, de mogelijkheden voor hoogwaterveiligheidsmaatregelen verkend bij de Waal in het gebied rondom de kernen Varik en Heesselt.

Veel bruikbare informatie

Twee onafhankelijke onderzoeksinstituten hebben deze verkenning geĆ«valueerd. De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur nam de organisatie en het functioneren van de samenwerking onder de loep. Het Institute for Science in Society van de Radboud Universiteit heeft gekeken naar de manier waarop communicatie en participatie in de omgeving is ingevuld. De onderzoeken hebben veel bruikbare inzichten opgeleverd. Niet alleen over de samenwerking door overheden aan een complexe ruimtelijke opgave maar ook over de manier waarop de omgeving daarbij is betrokken.

Meer informatie

Klik hier voor de essay Samenwerking sturen, duiding van dynamiek bij de MIRT-verkenning Varik-Heesselt
Klik hier voor het rapport Water door de Waal, evaluatie Varik-Heesselt

 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings