Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Spiegelgroep slaat nieuwe weg in

Web Redacteur 15-10-2015

De spiegelgroep WaalWeelde is voortaan spiegelgroep van het nieuwe bestuurlijk platform Waal-Merwedes. Op 5 oktober, tijdens de vergadering van het bestuurlijk platform Waal-Merwedes is dit vastgelegd in een samenwerkingsprotocol.

De spiegelgroep gaat meedenken en meepraten bij het uitwerken van de voorkeursstrategie Rivieren Waal-Merwedes in concrete projecten. De spiegelgroep wil dat hierbij gestreefd wordt naar een integrale werkwijze, waarin alle belangen en meekoppelkansen worden meegenomen. De spiegelgroep wil vanwege mogelijke meekoppelkansen de ruimtelijke maatregelen van de voorkeursstrategie levend houden. Verder wil de spiegelgroep zich richten op grensoverschrijdende samenwerking.

De spiegelgroep en het bestuurlijk platform Waal-Merwedes hebben gezamenlijk een vijftal prioritaire projecten geselecteerd. Dit zijn projecten die nog in de verkenningsfase zijn en/of op korte termijn van start gaan. Leden van de spiegelgroep gaan op basis van hun specifieke kennis en expertise meedenken aan één van deze vijf prioritaire projecten. Naast deze prioritaire projecten initiëren spiegelgroepleden eigen projecten in samenwerking met partijen langs de Waal-Merwedes.

De spiegelgroep komt straks drie keer per jaar samen en vergadert daarnaast vaker in kleinere groepen afhankelijk van lopende projecten en thema’s. Met de uitbreiding van het bestuurlijk platform WaalWeelde naar de Merwedes is de spiegelgroep nog op zoek naar nieuwe leden vanuit de bewoners, belangengroeperingen of bedrijven rondom de Merwedes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Bakker, a.bakker@gnmf.nl.