Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Evaluatie Spiegelgroep

Web Redacteur 19-03-2015

Door de uitvoering van het Deltaprogramma komt WaalWeelde in een andere fase. Daarom is onlangs onderzoek gedaan naar het functioneren van de Spiegelgroep.

Onderzoek
Het onderzoek is vastgelegd in een rapport dat bestaat uit een beschrijving en een analyse van het werk van de Spiegelgroep tot nu toe. De conclusies zijn gebaseerd op gevoerde gesprekken met deelnemers en betrokkenen. De suggesties en kritische signalen geven handvatten voor de toekomst.

Klankbord
De Spiegelgroep is een klankbord voor de Stuurgroep WaalWeelde en denkt mee over de uitvoering van de integrale WaalWeelde Visie.  De leden van de Spiegelgroep zijn vertegenwoordigers van burgergroepen, bedrijven en belangenorganisaties.

Bekijk hier het rapport